Restorāni Latvijā rezervēt

Viesnīcas Latvijā rezervēt

Rīga, 2021. gada 8. novembrī

 Informācija plašsaziņas līdzekļiem

LVRA aicina izstrādāt atbalsta instrumentu izmitināšanas pakalpojumu operacionālo izmaksu segšanai

 

Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācija (LVRA) ir vērsusies pie Ministru prezidenta Krišjāņa Kariņa, Ekonomijas ministra Jāņa Vitenberga un Finanšu ministra Jāņa Reira, aicinot izstrādāt atbalsta instrumentu izmitināšanas pakalpojumu operacionālo izmaksu segšanai.

LVRA ir publiski vairākkārt norādījusi uz atbalstu valdības ieviestās politikas īstenošanai un ar dažādiem pasākumiem veicinājusi nozari pārstāvošo darbinieku vakcināciju pret COVID-19, sasniedzot vakcinācijas aptveri vairāk kā 95%.

LVRA prezidents J.Naglis: „LVRA pārliecība – no Latvijas tautsaimniecības aspekta ir svarīgi, lai tiktu saglabāts „nozares mugurkauls” un beidzoties ar COVID-19 saistītajiem ierobežojumiem, nozare pēc iespējas ātrāk sasniegtu 2019. gada rādītājus, kad kopējais pienesums Latvijas valsts budžetā bija apmēram 1miljards EUR. Tāpēc, atkārtoti griežamies pie Ministru Prezidenta un atbildīgajiem ministriem, ar lūgumu, izstrādāt atbalsta instrumentu izmitināšanas pakalpojumu operacionālo izmaksu segšanai.”

LVRA kā būtiskākos argumentus min:

  • Valstī noteiktie ierobežojumi, t.sk.:
  • aizliegums vai ierobežojumi ieceļošanai no 3. valstīm;
  • ierobežojumi viesmīlības, ēdināšanas un kultūras jomās, kā arī pasākumu norišu vietās - atceltas rezervācijas, anulēti grupu pieteikumi;
  • korporatīvie/ biznesa ceļojumi epidemioloģisko prasību dēļ tiek atcelti;
  • darba laika ierobežojums ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšanai;
  • noteiktā distance un personu skaits pie galdiņa (t.sk. vakcinētām/pārslimojušām personām);
  • sakarā ar noteikto Ārkārtas situāciju valstī, Latvija ir nepievilcīgs galamērķis ārvalstu tūristiem, kuri labprāt izmanto labsajūtas, skaistumkopšanas un kosmetoloģijas pakalpojumus,
  • Ārvalstu tūristu skaits Latvijas izmitināšanas statistikā.

Saskaņā ar Centrālās Statistikas pārvaldes (CSP) datiem 2019. gadā apkalpoto personu skaits izmitināšanas pakalpojumu nozarē sastādīja gandrīz 3 miljonus viesu, 2020. gadā šis skaitlis 1,5 miljonus (51.27%). Pamatojoties uz CSP datiem par šī gada 8 mēnešiem un apkopojot neoficiālos datus par 2021. gada beidzamo ceturksni, apkalpoto viesu skaita kritums būs vel dramatiskāks, t.i. apmēram 60% pret 2019. gada un 40 - 50% pret 2020. gada rādītājiem. Īpaši satraucošu tendenci uzrāda ārvalstu tūristu skaits – šī gada 8 mēnešos naktsmītnēs apkalpoti 256592 viesi jeb 18.55% no 2019. gada un apm. 40% no 2020. gada ārvalstu tūristu skaita.

Latvijai liedzot bez testa un pašizolācijas ieceļot visām vakcinētajām personām, zaudē gan nozares, gan valsts ekonomika un konkurētspēja.

  • Augstās nekustamā īpašuma nodokļa likmes (ne visas pašvaldības 2020. un 2021. gadā sniedza atbalstu un piemēroja likumā atļautās atlaides);
  • Piemērotie ierobežojumi atbalsta saņemšanai valsts un pašvaldību kapitālsabiedrību pārvaldībā esošajām viesnīcām;

LVRA papildus uzsver, ka izmitināšanas pakalpojumu nozare ir sezonāla rakstura, - aktīvās tūrisma sezonas mēnešos (aprīlis-oktobris) tā gūst ienākumus, lai pārziemotu nesezonu (novembris-marts). 2021. gadā jūlija un augusta mēnešos tika daļēji atcelti ierobežojumi tūrisma pakalpojumu sniegšanai, taču ar šo laika sprīdi nebija pietiekami, lai sagatavotos un uzkrātu finanšu rezerves nākamajam ziemas periodam, kā arī tam sekojošo ierobežojumu ieviešanai. Viesnīcās sniegto papildus pakalpojumu iespējas (konferences, banketi u.c.), kuras tās sniedz gan iekšējam, gan ārējam tirgum ir bijušas pilnībā vai daļēji ierobežotas.

LVRA uzskata - ņemot vērā brīvas ceļošanas un tūrisma pakalpojumu ierobežojumus gandrīz divu gadu garumā, kā arī būtisku energoresursu cenu kāpumu, ir nepieciešams atjaunot atbalstu izmitināšanas pakalpojumu sniedzējiem operacionālo izdevumu segšanai 15EUR/m2.

LVRA vēstulē atkārtoti izsaka pateicību LR Ministru kabinetam, jo īpaši LR Ekonomikas ministrijai un LR Finanšu ministrijai, par 2020. un 2021. gadā sniegto atbalstu tūrisma nozares uzņēmumiem COVID-19 krīzes seku pārvarēšanai un atzīmē gatavību sarunai ar LR Ekonomikas un Finanšu ministrijām par specifiski nozarei nepieciešamo atbalstu, kā arī ar LR Veselības ministriju par iespēju sadarboties COVID-19 inficēto personu izmitināšanā pašizolācijas veikšanai tādejādi atvieglojot noslodzi slimnīcās.

Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācija (LVRA) ir profesionāla darba devēju organizācija,   kas  apvieno  naktsmītnes un sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumus profesionālai sadarbībai, ar mērķi, uzlabot klientu apkalpošanas kvalitāti, sakārtot Latvijas viesnīcu tirgu un pārstāvēt Latvijas viesnīcu un restorānu biznesu pasaulē. LVRA ir asociācijas „Viesnīcas, restorāni un kafejnīcas Eiropā” (HOTREC) biedrs