RESTAURANTS IN LATVIA

HOTELS IN LATVIA

 

1.2.2.1/16/A/010 Tūrisma un saistīto nozaru tehnoloģisko inovāciju un nodarbināto produktivitātes apmācību projekts

Uzņēmumu personāla kompetences un profesionalitātes kāpums ir sekmējis tūristu pieaugumu

riga

Salīdzinot ar pērnā gada tūrisma rādītājiem Latvijā, Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka šī gada augustā Latvijas tūristu mītnēs apkalpoti 336,7 tūkstoši ārvalstu un vietējo viesu (ārvalstu viesu skaitā iespēju robežās netiek iekļauti bēgļi no Ukrainas). Tas ir par 31,7 % vairāk nekā 2021. gada augustā. Viesi tūristu mītnēs pavadīja 587,5 tūkstošus nakšu, kas ir par 31,6 % vairāk, salīdzinot ar pagājušā gada augustu.

Salīdzinot ar pērnā gada tūrisma rādītājiem Latvijā, Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka šī gada augustā Latvijas tūristu mītnēs apkalpoti 336,7 tūkstoši ārvalstu un vietējo viesu (ārvalstu viesu skaitā iespēju robežās netiek iekļauti bēgļi no Ukrainas). Tas ir par 31,7 % vairāk nekā 2021. gada augustā. Viesi tūristu mītnēs pavadīja 587,5 tūkstošus nakšu, kas ir par 31,6 % vairāk, salīdzinot ar pagājušā gada augustu.Kopumā šā gada astoņos mēnešos Latvijas tūristu mītnēs apkalpoti 1,5 miljoni ārvalstu un vietējo viesu, kas ir par 70 % vairāk nekā 2021. gada pirmajos astoņos mēnešos, tomēr, salīdzinot ar atbilstošu laika periodu pirms pandēmijas 2019. gadā, vērojams apkalpoto viesu skaita kritums par 25,4 %.

Visvairāk ārvalstu viesu uzņemts no Lietuvas, Igaunijas, Vācijas, Somijas, Apvienotās Karalistes, Krievijas un Polijas. Savukārt, pilsētas, kurās visvairāk tūristu uzņemti, ierindojas sekojošā secībā: Rīga – 54,4 %, Jūrmala – 15,3 %, Liepāja – 4,9 %, Mārupes novads – 3,7 %, Ventspils – 3,1% un Siguldas novads – 2,5%. Neskatoties uz dažādiem tūrismu ietekmējošiem apstākļiem, Latvijas tūrisma nozares uzņēmumi turpina savu darbu un veicina industrijas attīstību, kā arī uzņēmumi turpina izrādīt pastiprinātu interesi par darbinieku apmācībām.

Avots: Centrālā statistikas pārvaldes mājas lapa https://stat.gov.lv

Klients maināsun mēs maināmies līdzi

LVRA main

Intervējamie:
Inta TomsoneInta TomsoneSIA "Olimpiskais centrs "Ventspils""Pārvaldniece
Jurģis LiepājnieksJurģis LiepājnieksValdes priekšsēdētājsSIA "Olimpiskais centrs "Ventspils"


Kas ir Olimpiskais centrs Ventspils?

Olimpiskais centrs Ventspils ir nacionālas nozīmes sporta bāze, kurā strādā vairāk 150 cilvēku, mums ir vairāk nekā 10 sporta objektu. Olimpiskajā centrā nodarbojas ne tikai ar sportu, tas ir arī aktīvās atpūtas un tūrisma vieta. Aktīvi strādājam arī tūrisma nozarē. Tostarp mūsu pārziņā ir slēpošanas kalns, kas visiem zināms ar nosaukumu Lemberga hūte, tas ir bijis atzīts par apmeklētāko tūrisma objektu Latvijā. Katru gadu klientiem mūsu bāzēs tiek sniegti aptuveni 900 tūkstoši pakalpojumi. Mēs nodrošinām ļoti plašu pakalpojumu spektru un sporta aktivitāšu vietas, tai skaitā, sporta zāles, baseinus, ledus halli, stadionus, sporta laukumus, ūdens piedzīvojumu parku. Ja mūsu pilsētas viesiem ir vēlme uzturēties ilgāk,  tad Ventspilī piedāvājam viesnīcas pakalpojumus.

Kas ir jūsu veiksmes atslēga?

Mūsu veiksmes atslēga pati par sevi ir atrašanās vieta – Ventspils! Nevarētu teikt, ka tikai olimpiskais centrs ir veiksmīgs tādā šaurā nozīmē, jo Olimpiskā centra Ventspils attīstībā un veiksmes stāstā ļoti lielu nozīmi piešķir Ventspils pilsēta un tās pašvaldības darbs.

Kā jūs nodrošināt darbinieku kvalifikācijas celšanu?

Ņemam vērā iepriekš iegūtās atziņas viesmīlības nozarē un tās papildinām ar jaunām metodēm, taktiku un dažādiem risinājumiem, jo klients mainās un mēs maināmies līdzi. Mēs pievēršam lielu uzmanību tam, lai olimpiskā centra darbinieki celtu savu kvalifikāciju, jo viesmīlībā mācību process ir nepieciešams nepārtraukti. 

Pati esmu šogad beigusi Jelgavas universitāti, ieguvu maģistra diplomu pārtikas zinātnē, rakstīju darbu par viesmīlības higiēnisko rādītāju ietekmi uz viesmīlības uzņēmumu kvalitāti, tas ir mans 10 gadu ilgais pētījums un atzinums; ar šīm zināšanām dalos arī ar citiem uzņēmumiem viesmīlības nozarē, kā arī esmu piedalījusies dažādos semināros.

Kādi ir interesantākie kursi, kurus esat apguvuši?

Interesantākie kursi bija restorānu asociācijas vadītāja Jāņa Jenža vadītie kursi, kā arī Didža Grāvīša vadītās apmācības par to, kā kļūt par viesmīlības uzņēmuma speciālistu, kā arī par problēmsituāciju risināšanu viesnīcā. Mēs regulāri apmeklējam dažādus kursus gan tiešsaistē, gan klātienē. Arī tagad esam uzrunājuši un sadarbībā ar Ventspils Tūrisma informācijas centru, kurš aktīvi iesaistās kursu organizēšanā, iesaistām arī pārējos Ventspils viesmīlības uzņēmējus. Es darbojos arī viesnīcu asociācijā un tās valdē uzsvars tiek likts uz skolu apbraukāšanu, līdz ar to, esam bijuši Ogrē, Siguldā un citur. Decembrī tiek plānots konkurss pie Valda Vanadziņa viesnīcā Pullman. Kopā ar asociācijas valdes locekļiem aktīvi nododam savas zināšanas jauniešiem, ko darām bez jebkādas atlīdzības, bet gan ar mērķi iedrošināt jauniešus izvēlēties profesiju viesmīlības nozarē. Profesija šajā jomā ir interesanta, sniedz gandarījumu un arī spēju pārvarēt grūtības.

Kā jūs redzat olimpiskā centra attīstību nākamajos 5-10 gados?

Olimpiskā centra attīstību tuvākajos gados redzu kā modernu un attīstībā esošu sporta un aktīvās atpūtas bāzi.

 

SIA Olimpiskais centrs Ventspils tuvākajā nākotnē plāno apgūt sekojošas mācības 1.2.2.1/16/A/010 projekta ietvaros.

 • Ražošanas procesu optimizēšana uzņēmuma ilgtspējīgai izaugsmei
 • Inovatīvu produktu attīstīšana un ieviešana, paaugstinot ražošanas uzņēmuma konkurētspēju.
 • Izcilība klientu apkalpošanā, pārdošanā un problēmsituāciju risināšanā

SKATĪTIES VIDEO


Daži no projekta ietvaros komersantiem pieejamajiem kursiem

Logo 4 Color

SIA "Mercuri International"

Piedāvā:

 • Rezultatīvas pārrunas ar klientiem
 • Efektīva sadarbība augstāku rezultātu sasniegšanai
 • Uzņēmuma darbības efektivitātes paaugstināšana

www.mercuri.lv

viesmilibasskola logo

SIA "Viesmīlības skola"

Piedāvā:

 • Profesionālas klientu apkalpošanas standarti
 • Pārdošana un produktu veiksmīga virzīšana tirgū. 
 • Efektīvas komunikācijas  ietekme uzņēmuma efektivitātes veicināšanā. 
 • Mūsdienīgas digitālās vadības prasmes uzņēmējam

www.viesmilibasskola.lv

 

Biedrība "Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācija " turpina īstenot nodarbināto apmācību projektu ar papildus jaunām apmācību jomām

 

Biedrība "Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācija" (LVRA) turpina īstenot nodarbināto apmācību projektu "Tūrisma un saistīto nozaru tehnoloģisko inovāciju un nodarbināto produktivitātes apmācību projekts" (projekts Nr. 1.2.2.1/16/A/010), programmas 1.2.2.1. Atbalsts nodarbināto apmācībām ietvaros.

Projekts tiek īstenots no 2016.gada 1. jūnija līdz 2023. gada 31. decembrim.

Projekta mērķa grupa – komersanti.

ERAF atbalsta intensitāte:

 • Lielajiem komersantiem: 30-50%
 • Vidējiem komersantiem: 60%
 • Mazajiem komersantiem: 70%

Projekta sākotnējās kopējās attiecināmās izmaksas ir EUR 1 699 715, no tām plānotais ERAF atbalsts – EUR 896 282. Projekta īstenošanā plānots iesaistīt vismaz 52 komersantus un 1874 šajos komersantos nodarbinātās personas.

Projektā papildus apstiprinātās virssaistību finansējuma izmaksas ir EUR 2 343 285, no tām plānotais ERAF atbalsts – EUR 1 200 000. Projekta īstenošanā plānots iesaistīt vismaz 35 komersantus un 1750 šajos komersantos nodarbinātās personas.

Projekta mērķis ir komersantiem nodrošināt atbalstu nodarbināto prasmju pilnveidošanai, lai sekmētu tehnoloģisko inovāciju ieviešanu un darbaspēka produktivitātes paaugstināšanu.

Pieteikšanās jaunām apmācībām projektā ir atvērta visu projekta norises laiku.

Lūdzam pieteikties, sūtot informācijas pieprasījumu uz e-pastu projekti@hotelpro.lv

Piesakoties apmācību kursiem vai speciālistu konsultācijām, uzņēmumiem papildus atbalsta pieteikumam ir jāaizpilda un jāiesniedz Digitālā brieduma tests https://www.gudralatvija.lv/

Kontaktinformācija: projekti@hotelpro.lv


Lejupielādēt PDF

 LVRA ERAF projekts 600px

Publicēts: 16.09.2022